Image

Sugammadex Kalceks

Stiprums: 100 mg/ml
Zāļu forma: šķīdums injekcijām
Tilpums: 2 ml, 5 ml
ATĶ kods: V03AB35
Iepakojuma lielums: N10

Rokuronija vai vekuronija radītas neiromuskulārās blokādes pārtraukšana pieaugušajiem.
Pediatriskiem pacientiem: bērniem un pusaudžiem vecumā no 2 līdz 17 gadiem sugammadeksa ievadīšana ieteicama tikai parastai rokuronija ierosinātas neiromuskulārās blokādes pārtraukšanai.

Recepšu medikaments. Informācija veselības aprūpes speciālistiem.
Pilnu informāciju par medikamentu skatīt zāļu aprakstā.
Reklāma izstrādāta vai pārskatīta (02.2023.). Reklāmas devējs: AS Kalceks.

Esam atvērti sadarbībai visā pasaulē

Kontakti sadarbības partneriem un saistībā ar eksporta jautājumiem: [email protected]

Kontakti
Image