Informācija akcionāriem

AS Kalceks akcionāriem būtu ieteicams aktualizēt savus datus, iesniedzot par to AS Kalceks akcionāra datu aktualizācijas anketu, aizpildot tajā norādīto informāciju.

Lejupielādēt anketu

Informācija: [email protected]